Služby a poradenství

Nabízíme zajištění následujících služeb 

  • Poradenskou činnost v energetické legislativě
  • Elektroinstalační práce a revizní služby
  • Měření a regulace (Termovizní měření, Energetický audit)
  • Odbornou pomoc při připojení nového odběrného místa a při změnách příkonu objektu (např. při zavádění nové technologie)
  • Měření parametrů vedení vn a vvn
  • Revize a servis elektrických zařízení, vedení, rozvoden a transformátorů